Chi nhánh

Hải sản Mỹ Hạnh cơ sở 1

Địa chỉ: 102 Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 0902.55.99.66

Email: haisanmyhanh@gmail.com Website: www.haisanmyhanh.vn

Giờ mở cửa: 8:30- 22:30

Hải sản Mỹ Hạnh cơ sở 2

Địa chỉ: 1A Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0903.655.6886

Email: haisanmyhanh@gmail.com Website: www.haisanmyhanh.vn

Giờ mở cửa: 8:30- 22:30